Cena

Je-li poradenství zdarma, jste produkt nebo zákazník?

Vstupní konzultace
a nacenění

Vše začíná Vaším prvním kontaktem a popsáním potřeby, kterou s námi chcete řešit. Následně proběhne krátká konzultace, jejíž cílem je zjistit zda naše další spolupráce dává smysl oběma stranám.
V případě, že bychom nebyli ideálními partnery pro Vaše potřeby, doporučíme Vám vhodné odborníky z přidružených oborů.

První schůzka může proběhnout buďto online nebo v prostorách naší pražské kanceláře. Výstupem první schůzky bude také forma nacenění spolupráce. Do té doby nic neplatíte.

Klienti – vstup do
poradenského mandátu

Pokud oběma stranám bude po vstupní konzultaci dávat smysl budování dlouhodobé spolupráce, nabídneme vám možnost vstoupit do našeho poradenského mandátu a tím se stát našimi klienty.

Naši klienti získávají oproti běžným zákazníkům možnost servisních schůzek, mohou se obracet na naše poradce a analytiky a také získávají přístup do našeho analytického servisu. Na klienty se aktivně obracíme v případě mimořádných událostí na trhu nebo s vhodnými investičními příležitostmi.

Cena za vstup do mandátu se odvíjí od rozsahu a náročnosti poradenské práce a investičního doporučení a její orientační rozsah je uveden v ceníku služeb.

Klienti – cena za
správu majetku

Budeme-li Vám pomáhat se správou vašeho majetku, preferujeme odměnu z objemu majetku pod správou. Je to tím, že naší motivací je abychom rostli společně s Vámi. Cena za správu majetku může také v některých případech dávat smysl ve formě odměny z výnosu.

Zákazníci – cena dle
hodinové sazby

nebo paušální cena

Pro jednorázové projekty se snažíme cenu dopředu nacenit paušálně. Pokud není možné časovou náročnost předem odhadnout, odměnu účtujeme dle hodinové sazby, kterou s Vámi předem dohodneme. Cena hodinové sazby se odvíjí zpravidla od toho s kým z našeho týmu budete spolupracovat.

Podívejte se, s čím vám můžeme pomoci »

Provize

V některých případech může být také výhodnější, abychom získali odměnu z provizí od finančních institucí. Existují totiž i takové finanční produkty, které neumějí bezprovizní variantu sjednání, případně se při odmítnutí provize nesnižuje samotná nákladovost produktu. V případě odměny ve formě provize o ni budete v dostatečném předstihu informování. Pokud s provizním odměňováním nesouhlasíte, dejte nám o tom vědět a nalezneme společně jinou cestu nebo Vám doporučíme na koho byste se měli obrátit.

Těšíme se, až to probereme společně