Ochrana osobních údajů

1. Úvod

Diverzo s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, Praha – Nové Město, PSČ 120 00, IČ: 08483574, DIČ: CZ08483574, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 319649 (dále jen „správce“), jako správce osobních údajů, tímto informuje uživatele svých webových stránek o způsobech a rozsahu zpracování osobních údajů včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících s tímto zpracováním.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty v souvislosti s využíváním webových stránek, a to především prostřednictvím kontaktního formuláře, formuláře pro odběr newsletterů a kalendáře pro rezervaci schůzek. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další údaje poskytnuté uživatelem.

3. Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

  • Zajištění komunikace s uživatelem prostřednictvím kontaktního formuláře.
  • Odesílání obchodních sdělení a newsletterů, pokud uživatel poskytl svůj souhlas.
  • Zajištění rezervace schůzek přes online kalendář.

4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování, maximálně však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

5. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

  • Požádat o přístup ke svým osobním údajům.
  • Požadovat opravu či výmaz osobních údajů.
  • Požadovat omezení zpracování.
  • Vznést námitku proti zpracování.
  • Požadovat přenositelnost údajů.
  • Odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Kontaktní informace

V případě dotazů či požadavků týkajících se zpracování osobních údajů se prosím obraťte na: Email: poradenstvi@diverzo.cz Telefon: +420 720 486 589 Datová schránka: e4ucpju

7. Závěr

Diverzo s.r.o. se zavazuje k ochraně osobních údajů a k jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy.