Naše know-how
Vaše řešení

Nezávislá ekonomická
a investiční analýza

Sázíme na přístup založený na diverzifikaci, efektivní alokaci zdrojů a práci s dlouhodobými cíly. Naši klienti si sami mohou určit optimální formu platby za služby. Nabízíme hodinovou sazbu, fixní částky nebo podíl na zisku při správě portfolií.

Finanční poradenství
a zprostředkování

Realizujeme komplexní finanční řešení napříč všemi segmenty. Poradíme vám s hypotečním financováním, správou pojištění i s produkty se státní podporou. Tyto služby realizujeme pouze pro klienty, kteří mají zájem o dlouhodobou spolupráci.

Služby spojené
s digitálními aktivy

Nabízíme poradenství, zprostředkování, zabezpečení a další služby spojené s digitálními aktivy. Zaměřujeme se na investice převážně do Bitcoinu a současně testování decentralizovaných finančních služeb. Nerealizujeme ICOs ani trading.

Nezávislá ekonomická a investiční analýza

Nezávislé ekonomické poradenství

Naším cílem není vydělat, ale ochránit váš majetek i čas. Většina investorů se soustředí při správě majetku pouze na jeden typ aktiv, kterému nejlépe rozumí. Nejčastěji se jedná o nemovitosti nebo vlastní podnikání. Kromě toho, že tento jednostranný přístup koncentruje rizika, je také velmi náročný na čas a správu.

Diverzo nabízí nezávislé ekonomické poradenství, placené přímo klientem. V praxi jde o oponenturu stávajícím i budoucím rentiérům, při které akcentujeme rizika a cenu vašeho času. Kromě výhod pasivních investic otevíráme také témata mezigeneračního transferu majetku a wealth planningu. Dokážeme poradit i s dárcovstvím a charitou.

Pomoc s výběrem investičních nemovitostí

V rámci naší diverzifikované strategie doporučujeme investovat rovněž do realit. Pokud je to možné, preferujeme přímý nákup investičních nemovitostí a jejich následný pronájem. Realitní investice jsou totiž svého druhu jediné, které lze výhodně financovat levným bankovním úvěrem. Vlastní kapitál, jenž je ze své podstaty vzácný, se vyplatí investovat především do aktiv, které by banka klientovi půjčila pouze za úrok vyšší.

Navíc nám naše predikce ukazují, že úrokové sazby zůstanou ještě dlouho na nízkých úrovních, při kterých státní instituce dokážou financovat své hospodaření na dluh. Dlužníkům pomáhá se splácením také inflace, která je v současné době vyšší než úrok samotný. Proto se neustále snižuje reálná platba za splátku hypotéky.

Pasivní investování do indexových nástrojů

Burzovně obchodované fondy (ETF) a indexové fondy zajištěné do CZK jsou nízkonákladové nástroje kolektivního investování. Fungují na principu pasivního investování do nejznámějších světových indexů: S&P 500, MSCI World, Nasdaq, zlato nebo indexy založené na etickém a dlouhodobě udržitelném investování. Investování do indexů vyjde levněji, než si platit drahé správce fondů, kterým se stejně dlouhodobě nedaří indexy překonávat.

České státní proti-inflační dluhopisy

Při současné situaci ve světové ekonomice je obtížné najít konzervativní investiční nástroje, které jsou schopné doručit reálný výnos. Díky nízkým úrokovým sazbám a riziku zvyšující se inflace, jsou české proti-inflační dluhopisy vhodným prvkem konzervativní části investičního majetku. Poradíme vám s investiční strategií i s procesem založení investičního účtu.

Fondy kvalifikovaných investorů

Existují investiční fondy, které umožňují kvalifikovaným investorům podílet se na unikátních investičních strategiích. Převážně jde o neveřejné investice do private equity, realitního developementu, energetiky a dalších typů alternativních investic. Minimální výše investice je 1 mil. Kč do diverzifikovaného portfolia několika na sobě nezávislých fondů. Cílem těchto alternativních investic zpravidla není maximalizace výnosu, ale rozložení rizika mezi více typů aktiv a snížení volatility.

Finanční poradenství
a zprostředkování

Finanční plánování

Nejen ve světě financí platí, že plán je ničím, ale plánování je vším. Jsme si vědomi toho, že se životní situace klientů téměř jistě v budoucnu změní. Při pravidelných servisních setkáních provádíme revizi původního zadání a zjišťujeme, zda je stále aktuální. Pokud ne, upravíme strategii nebo původní cíle. Z tohoto důvodu musíme znát před zprostředkováním jakékoliv finanční služby kontext. Nejsme prodejci, ale poradci. Stejně jako dobrý lékař neléčí bez prohlídky, zkušený poradce neradí bez analýzy.

Správa diverzifikovaného portfolia

Vytvořili jsme několik široce diverzifikovaných investičních portfolií, která aktivně využíváme při poradenské práci. Jsme specialisté na střednědobá a dlouhodobá finanční portfolia. Poradíme vám s nízkonákladovými pasivními investicemi i tematickými celky, jako jsou dividendové strategie, technologie, zlato, Bitcoin a vybrané firemní dluhopisy. Navíc jsme zastánci etického a sociálně odpovědného investování.

Hypoteční poradenství a zprostředkování

Každý hypoteční projekt je unikátní a vyžaduje koordinaci několika subjektů. Proto je vhodné pracovat se zkušenými profesionály. Od počátku naší poradenské praxe jsme realizovali hypoteční financování za stovky milionů korun. Navíc máme přístup ke sdílenému poradenskému know-how našich spřátelených kolegů z asociací a profesních klubů, kteří stojí na naší straně.

Svěřenské fondy a transfer majetku

Při finančním plánování dokážeme rozpoznat situace, které si zaslouží sofistikovanější nástroje pro správu a transfer majetku. Může jít o založení trustu, fondu kvalifikovaných investorů nebo sepsání závěti. Ačkoli jsme certifikovaní poradci a správci svěřenských fondů, samotnou správu klientům nenabízíme. Specializujeme se především na poradenství a pomůžeme vám s rozhodnutím, který nástroj zvolit a s jakým renomovaným odborníkem ho následně realizovat.

Pojištění a snižování rizik

Začínali jsme jako pojišťovací poradci. I když dnes už není pojišťovnictví důvod, proč se na nás klienti obrací, dokážeme jim obstojně poradit i v této oblasti. Jsme totiž komplexní finanční poradci a přebíráme zodpovědnost za finanční plán jako celek. Bez pojištění se většina klientů neobejde, ale to neznamená, že za něj musí platit vysokou cenu. Cílem je minimalizovat fatální rizika, neutrácet za drobnosti, které lze vykrýt finanční rezervou, a neinvestovat přes pojištění, které k tomu není vhodné.

Produkty se státní podporou

Učíme naše klienty, aby se nespoléhali na stát a převzali do svých rukou odpovědnost za svoji budoucnost. I přesto je v některých případech vhodné používat státem podporované finanční produkty, jako je doplňkové penzijní spoření, stavební spoření a v některých případech dokonce investiční životní pojištění. Všechny tyto produkty mohou mít v diverzifikovaném portfoliu své opodstatnění, a proto není důvod je zatracovat, jsou-li pro vás vhodné.

Dárcovství a charita

Prosperita není všechno. Udržitelný růst a pomoc druhým je filosofie, se kterou se ztotožňujeme, sami ji praktikujeme, ale zároveň ji nikomu nenutíme. Než dojde na samotné dárcovství, snažíme se s klienty otevírat důležité otázky zaměřené na efektivitu jejich pomoci. Věříme v princip řádného hospodáře.

Jak alokovat darovaný majetek tak, aby dokázal pomoci co nejefektivněji? Jak oproti jiným charitativním příležitostem docílit toho, aby vzniklo z vašich peněz co nejvíce dobra? Jak zůstat daňově efektivní? Odpovědi na tyto otázky přináší efektivní altruismus, tedy přístup k dárcovství založený na výzkumu a důkazech o jeho prospěšnosti.

Služby spojené
s Bitcoinem
a digitálními aktivy

Poradenství a vzdělávání

Jsme finančníci v pravém slova smyslu. Naší vizí je mít profesionální znalosti ve všech segmentech finančních služeb, ať už v těch konvenčních nebo těch nově vznikajících. Proto se sami vzděláváme v oblasti digitálních aktiv, o kterých také učíme na Katedře světové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Zajímají nás především dopady této nové třídy aktiv na jejich vlastníky a reálnou ekonomiku.

Tematicky se věnujeme především Bitcoinu, který je z již existujících kryptoměn nejlepší dlouhodobý uchovatel hodnoty. Aplikačně se také zajímáme o využití technologie blockchainu k decentralizaci finančních služeb. Máme znalosti o bezpečném uchování digitálních aktiv a o práci s hardwarovými peněženkami. O všech těchto tématech školíme prezenčně i distančně.

Podívat se na kurzy

Zprostředkování

Pro naše klienty nabízíme zprostředkování nákupu a prodeje Bitcoinu za výhodných podmínek. Ty jsme dokázali nastavit díky tomu, že spolupracujeme s nejvýznamnějšími burzami kryptoaktiv, které disponují vysokou likviditou. Díky zvyšujícím se rizikům spojeným s praním špinavých peněz a financováním terorismu, nabízíme tyto služby v rámci samoregulace pouze klientům, se kterými máme uzavřený obchodní vztah.

Zabezpečení a soukromí

Realizujeme individuální školení, workshopy nebo webináře, které se zabývají tématy, jako je zabezpečení kryptoměnových peněženek, internetová bezpečnost a snižování rizik. Z povahy věci jsou kryptoměnové transakce nevratné. Z tohoto důvodu není vhodné podcenit zabezpečení ani samotnou manipulaci s kryptoměnami. V rámci zabezpečení digitálních aktiv navíc spolupracujeme s advokáty z právní kanceláře Blockchain Legal, která se věnuje výhradně právním službám spojeným s digitálními aktivy.

Decentralizované finanční služby

Neustále monitorujeme současný stav poznání v odvětví digitálních aktiv, proto jsme schopni flexibilně připravit vzdělávací okruhy zaměřené na aktuální témata. V současné době jde především o tzv. decentralizované nebo také otevřené finance. Tedy finanční služby ve formě veřejně přístupných aplikací, které mohou používat všichni lidé bez rozdílu národnosti nebo věku. Tyto služby jsou zpravidla dostupné bez nutnosti navázat smluvní vztah a nevyžadují od uživatelů poskytování osobních informací.

Akcentace rizik - ICOs, těžba, trading

Digitální aktiva jsou novou třídou otevřených a programovatelných aktiv. Díky svým vlastnostem umožňují širokému spektru uživatelů vytvářet si své vlastní projekty, ke kterým se snaží přitáhnout nové investory a následovníky. Ač tento otevřený typ systému podporuje a urychluje inovaci a vytváření nových služeb, tak většina z těchto projektů je neúspěšná a u investorů často dochází k trvalé ztrátě aktiv.

Naším cílem je odhalovat tyto rizika a informovat o nich. Problematické projekty se zpravidla objevují v neregulovaných fondech, kolektivní těžbě kryptoměn, nákupu neznámých kryptoměn s nízkou tržní kapitalizací nebo tzv. ICOs, tedy crowdfundingu projektů, které zatím ani nevznikly a pouze hledají neregulované financování svých budoucích aktivit.

Těšíme se, až to probereme společně