Blog

Diverzo: Kvartální komentář k vývoji akciových strategií (k 30. 6. 2023)

Bankovní krize už je zdá se zažehnána a po sérii březnových a dubnových krachů bank už trhy žádná významná rizika nepotkaly, a proto rostly. A to i přesto, že samotná inflace jak v USA, tak v EU neklesá dostatečně rychle, jak centrální banky předpokládaly.

Z toho důvodu bude Fed (americká centrální banka) pravděpodobně ještě v průběhu roku úrokové sazby zvyšovat ze současných 5,25 % až na 5,75 %. Evropská centrální banka chce také zvyšovat minimálně ještě na dvou zasedáních.

I přes zvyšování sazeb se hlavní akciové indexy jako S&P 500, NASDAQ nebo MSCI World pomalu přibližují svým vrcholům a už se nachází méně než 10 % pod maximální hodnotou z počátku roku 2022. I přesto není vše do budoucna růžové, stále je očekávána recese a inflace je nadále na zvýšených úrovních. 

Je tedy možné, že jde pouze o dočasný optimismus, který bude do konce roku zmírněn tržní korekcí.

Výkonnost vybraných investic

Diverzo akciová strategie přinesla za 2. čtvrtletí roku 2023 zhodnocení 9,15 % a to již po poplatcích platformy i odměně poradce. Hlavní benchmark MSCI World je za stejné období v zisku 8,10 % a index S&P 500 10,06 %.

Motorem růstu byla opět Inovativní strategie, která dosáhla výkonnosti za 2. čtvrtletí 13,43 %. Dařilo se díky slušným výsledkům velkých technologických společností a stálému růstu a hypu kolem umělé inteligence. Hodnotová strategie připsala 5,19 % za stejné období.

V Hodnotové strategii nastala jedna drobná změna v rámci složení. Na začátku července se fond Lyxor MSCI World Consumer Staples spojil s fondem Amundi S&P Global Consumer Staples ESG. Rozhodl o tom správce aktiv společnost Amundi, která vlastní jak fondy od Lyxoru, tak od Amundi. Oba fondy sledují stejnou strategii investování do spotřebního defenzivního sektoru. Každý sice kopíruje jiný index, ale jinak je složení obou fondů velmi podobné. K prodeji starého fondu od Lyxoru nedošlo, ale investice v něm se přesunula do nového od Amundi. Navíc tím došlo ke snížení nákladovosti z 0,3 na 0,18 % p.a.

zdroj: eic.eu, finance.yahoo.com, data jsou přepočtena do CZK a k 30.6. 2023

Výnosy Diverzo strategie jsou již očištěné o nákladovost platformy EIC, přes kterou s klienty investujeme a také o poplatky poradce. Z tohoto pohledu je výše zmíněné srovnání částečně nevypovídající a případný výnos S&P 500 a MSCI World by bylo vhodné o obdobné náklady také ponížit. Veškeré výnosy jsou přepočteny a vyjádřeny v CZK.

Upozornění: Informace obsažené v tomto článku vychází z relevantních databází a zdrojů a jsou publikované v nejlepší víře. Přesto tyto informace uveřejňujeme bez odpovědnosti za jejich přesnost či správnost.

Tyto informace nejsou individualizovaným investičním doporučením. Každé investici by mělo předcházet zhodnocení cílů, majetkových poměrů a preferencí každého investora. 

Historické výnosy nemůžou v žádném případě sloužit jako spolehlivý ukazatel či záruka budoucích výnosů. S investováním jsou spojena rizika a potenciální investoři svá investiční rozhodnutí činí samostatně a nesou za ně plnou odpovědnost.
 | web

Daniel je analytik a nejmladší kolega našeho týmu. Studuje Oceňování podniku na VŠE v Praze. Specializuje se na finanční analýzu a stará se o Diverzo portfolia. Jeho dlouhodobým cílem je vzdělávat veřejnost ve finanční gramotnosti a investování.
Daniel je kromě financí také trenérem v šachovém oddílu TJ Kobylisy.

Lubomír je na jedné straně zkušený poradce, na straně druhé lektor který učí na Vysoké škole Ekonomické v Praze. V Diverzu je garantem investiční strategie, vzdělávání a digitálních aktiv.
Lubomír je také členem Asociace finančních poradců ČR a získal řadu certifikátů a osvědčení od ČNB a profesních organizací.