Blog

Role bitcoinu v tradičním investičním portfoliu

Bitcoin se stává neodmyslitelnou součástí diskuzí o investicích. Studie odhaluje, že přidání i malého podílu Bitcoinu do tradičního portfolia může zvýšit nejen výnos, ale také snížit volatilitu.

Článek jsme napsali pro odborný portál oPojistění.cz.

Vliv bitcoinu na tradiční portfolio 60/40

Investičním evergreenem pro stavbu tradičního investičního portfolia je poměr 60 ku 40, tedy 60 % akcií a 40 % dluhopisů. Nedávná studie od společnosti VanEck ukazuje, že přidání jednotek procent Bitcoinu do portfolia může přinést nejen vyšší dlouhodobé zhodnocení, ale také snížení volatility již při nízké alokaci bitcoinu.

Během zkoumaného období dosáhlo tradiční portfolio 60/40 výnosu 8,68 % ročně. Přidání 0,5 % Bitcoinu by zvýšilo roční výnos o 0,7 % a současně snížilo volatilitu portfolia o 2 %. Vliv Bitcoinu na portfolio roste s velikostí alokace. Alokace 3 % do Bitcoinu by zvýšila roční výnos portfolia na 12,8 %, což je zvýšení výnosu téměř o 50 % oproti tradičnímu portfoliu.

Bitcoin jako pojištění proti systémovému riziku: 2-5 % majetku

Bitcoin může sloužit jako pojistka proti různým systémovým rizikům. Decentralizovaná povaha Bitcoinu s nízkým rizikem protistrany a globální dostupností z něj činí robustní protiopatření potenciálních krizí a „černých labutí“.

Lze ho vnímat obdobně jako pojištění nemovitosti, které stojí zlomek skutečné hodnoty domu, ale v případě požáru je nepostradatelné. Podobně je Bitcoin způsob, jak ochránit své investiční portfolio proti inflaci nebo jiným systémovým krizím finančního systému. Navíc díky své nehmotné a privátní povaze může být rychle směněn na jakoukoliv měnu v případě náhlé emigrace v důsledku války, státní represe nebo kolapsu systému.

Obecně lze říci, že investováním nižších procent portfolia do Bitcoinu se lze ochránit před katastrofálními ztrátami v tradičních aktivech. Například Jurrien Timmer, hlavní investiční stratég Fidelity, považuje Bitcoin za digitální zlato s potenciálem ochránit portfolio před extrémními podmínkami hyperinflace a systémovému tisknutí peněz.

Bitcoin jako spekulativní aktivum: 5-10 % majetku

Bitcoin je vzácné a z velké části nekorelující aktivum, které má vysokou likviditu (vždycky pro něj najdete kupce na globálním trhu). Současně je Bitcoin technologická inovace, která umožňuje díky své decentralizované podobě převádět hodnotu online s vysokou mírou zabezpečení (tedy bez možnosti konfiskace) a to vše globálně a vysokou rychlostí. Bitcoin tedy kombinuje vzácnost s užitnou funkcí kvalitního prostředku směny a přitom se stále nachází v rané fázi z pohledu potenciálního osvojení v populaci. Pokud se toto jeho užití bude dále rozšiřovat, tak na jeho úspěchu budou profitovat uživatelé a investoři, kteří si ho osvojili dříve než většina populace.

Současně je Bitcoin také cyklické spekulativní aktivum, které se pohybuje ve čtyřletých periodách spojených s tzv. půlením (halvingem), při kterém dochází ke snížení emise nových jednotek o polovinu. V současné době je historicky podhodnocen v rámci tohoto cyklu, jelikož se stále nacházíme v období před půlením. Po půlení, které přijde v příštím roce, se očekává vysoký růst ceny spojený se snížením nabídky Bitcoinů na trhu. Až po tomto růstu dochází ke splasknutí bubliny, kterou částečně přifukují právě spekulanti, kteří, na tyto dopředu známé technické výkyvy Bitcoinu, čekají.

Bitcoin jako sázka na předčasný odchod do důchodu: 10-50 %

Investovat 10-50 % svého majetku do bitcoinu je agresivní strategie spojená se sázkou na předčasný odchod do důchodu. Snaží se využít potenciálu masivního vytváření bohatství v nadcházejících letech. Jako disruptivní technologie by Bitcoin mohl zásadně změnit způsob, jakým se hodnota přesouvá po celém světě a uchovává v čase.

Pokud by Bitcoin dosáhl širokého přijetí a získal významný podíl na globálním trhu s transakcí hodnoty, mohly by potenciální výnosy být astronomické. Je však důležité mít na paměti, že tato strategie může být velmi riziková a čistě spekulativní a je spojena s významnou nejistotou vzhledem k jeho volatilní povaze. Největším rizikem této strategie je příliš represivní regulace Bitcoinu současnými demokratickými státy.

Statistické a finanční ukazatele bitcoinu

Rok 2022 byl pro Bitcoin obdobím bear marketu, ale od začátku roku 2023 došlo k růstu ceny, který již přesáhl 100 %. Je důležité brát v úvahu cyklickou povahu Bitcoinu a jeho specifické výkyvy na trhu při rozhodování o jeho začlenění do investičního portfolia.

Ideální klient

Přestože přidání Bitcoinu do portfolia může zvýšit výnosy, klienti by měli být připraveni na vysokou volatilitu tohoto digitálního aktiva. Důrazně se doporučuje, aby investiční horizont byl minimálně 4 roky. Toto období je dáno 4 letými cykly, které jsou pro Bitcoin typické, více v našem předchozím článku (Velcí hráči si chtějí kousnout do bitcoinového koláče). Zároveň je klíčové, aby klienti pečlivě zvážili, zda jsou schopni držet bitcoin sami, nebo zda preferují jeho úschovu u třetí strany, což vyžaduje dodatečné úvahy o bezpečnosti a důvěryhodnosti protistrany.

Jednoduchý a bezpečný způsob investice

Na českém trhu vzniklo nedávno unikátní řešení pro finanční profesionály a jejich klienty, které nabízí jednoduchý způsob, jak klientovi zprostředkovat nákup kryptoměn a získat provizi z jeho nákupů. Skrze novou platformu s názvem 21M Finance může poradce pomocí e-mailu přizvat svého klienta do kryptoměnové směnárny Divex, kde již klient nakupuje sám a to jak do své peněženky, tak i na účet Divexu. Bližší informace lze nalézt v na oficiální stránce 21M Finance.

 | web

Viktor sleduje kryptoměny od roku 2014. Během té doby pracoval jako šéfredaktor odborného portálu oPojištění.cz. V Diverzo má na starosti školení v oblasti kryptoměn a marketing Diverzo a Diverzo Academy. Zároveň působí jako Key Account Manager kryptoměnové směnárny Divex.

Viktor je rovněž členem České kryptoměnové asociace a podílí se na rozvoji edukace kryptoměn.

Lubomír je na jedné straně zkušený poradce, na straně druhé lektor který učí na Vysoké škole Ekonomické v Praze. V Diverzu je garantem investiční strategie, vzdělávání a digitálních aktiv.
Lubomír je také členem Asociace finančních poradců ČR a získal řadu certifikátů a osvědčení od ČNB a profesních organizací.