Blog

Diverzo: Kvartální komentář k vývoji akciových strategií

Diverzo akciová strategie přinesla od počátku roku 2023 zhodnocení 4,78 %. Hlavní benchmark MSCI World je od počátku roku v zisku 3,28 % a index S&P 500 2,88 %. V naší strategii vidíme tedy mírně lepší výkonnost, která je dána především vyšším zastoupením technologického sektoru, kterému se od počátku roku silně dařilo.

Hlavním tahounem tedy byla Inovativní strategie, která dosáhla výkonnosti od počátku roku 11,29 %. Dařilo se především díky opětovnému zájmu o tzv. big tech, to znamená Apple, Google, Microsoft a další, ale také se dařilo díky expozici na sektor umělé inteligence, který v posledních měsících získává více na oblibě a pozornosti investorů. 

Naopak Hodnotová strategie skončila od počátku roku s mírnou ztrátou – 0,59 %. V současnosti vnímáme dva hlavní důvody, proč se nedařilo Hodnotovým akciím: 

1) Větší zastoupení finančního sektoru

2) Změna alokace z hodnotových akcií na růstové

V loňském roce se investoři více přesouvali z růstových akcií do těch hodnotových, protože z důvodu očekávaného růstu úrokových sazeb budou růstové akcie více klesat. Nyní to vypadá, že se pomalu blížíme vrcholu zvyšování úrokových sazeb především v USA a investoři si opět začínají více všímat a zajímat se o růstové technologické akcie. 

Na pětiletém investičním horizontu dosahuje Diverzo akciová strategie výkonnosti 11,69 % p.a., zatímco index MSCI World 8,93 % a při desetiletém horizontu přináší naše strategie 11,78 % p.a. zatímco index MSCI World 9,56 %.  

zdroj: eic.eu, finance.yahoo.com, data jsou přepočtena do CZK a k 31.3. 2023

Upozorňujeme, že výnosy naší strategie jsou již očištěné o nákladovost strategie a platformy EIC, přes kterou s klienty investujeme. Z tohoto pohledu je výše zmíněné srovnání částečně nevypovídající a případný výnos S&P 500 a MSCI World by bylo vhodné o tyto náklady také snížit. Veškeré výnosy jsou také přepočteny a vyjádřeny v CZK.

 | web

Daniel je analytik a nejmladší kolega našeho týmu. Studuje Oceňování podniku na VŠE v Praze. Specializuje se na finanční analýzu a stará se o Diverzo portfolia. Jeho dlouhodobým cílem je vzdělávat veřejnost ve finanční gramotnosti a investování.
Daniel je kromě financí také trenérem v šachovém oddílu TJ Kobylisy.

Lubomír je na jedné straně zkušený poradce, na straně druhé lektor který učí na Vysoké škole Ekonomické v Praze. V Diverzu je garantem investiční strategie, vzdělávání a digitálních aktiv.
Lubomír je také členem Asociace finančních poradců ČR a získal řadu certifikátů a osvědčení od ČNB a profesních organizací.